Huvudentreprenörsansvaret

Från och med den 1 januari 2015 gäller huvudentreprenörs­ansvaret. Tanken bakom att införa ett huvudentreprenörsansvar i byggbranschen är att det ska ligga till grund för ordning och reda. Arbetsmarknadens parter är överens om att byggbranschen ska innehålla rättvisa och sunda konkurrensförhållanden och därtill ett seriöst företagande med god arbetsmiljö.

Är du en entreprenör som ligger under Byggnads avtalsområde så omfattas du av detta när du arbetar på någon av Viktor Hansons arbetsplatser.

Det är din skyldighet att ta reda på och informera dig om vad detta innebär för dig.

På Viktor Hansons samtliga arbetsplatser gäller generellt:

  • Ue till ue får inte förekomma utan Byggnadsfirman Viktor Hansons skriftliga godkännande.
  • I det fall vi godkänner ue till ue och denne visar sig ej vara ansluten till och eller godkänd av byggnads avtal blir påföljden enligt följande; påförs vi kostnader för detta så kommer dessa kostnader oavkortat att påföras vår avtalspartner.