ID06 & Elekronisk personalliggare

ID06

På Viktor Hansons samtliga arbetsplatser gäller ID06.

ID06 kortet skall bäras synligt.

Avsaknad av ID06 kort kan vara föremål för ett vitesföreläggande när ni arbetar åt oss.

Vad är ID06?
ID06 – Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen
Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen.
Syftet med ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning – är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.

Alla kan ansöka om ID06-kort. Kravet är att kortet ska utfärdas på det företag som betalar den anställdes lön och arbetsgivaravgifter.

Mer information om ID06 och ackrediterade leverantörer finner ni här: ID06

ELEKTRONISK PERSONALLIGGARE

Personalliggare i byggbranschen från 1 januari 2016

Elektroniska personalliggare införs i hela byggbranschen fr.o.m. 1 januari 2016. Lagen innebär bl.a. att byggherren ska anmäla till Skatteverket när och var byggverksamhet påbörjas samt tillhandahålla utrustning (t.ex. läsare eller mobiltelefon med en applikation som stödjer dokumentation av identifikationsuppgifter) så att en elektronisk personalliggare kan föras.

Lagen gäller inte om den sammanlagda byggkostnaden för byggarbetsplatsen antas uppgå till mindre än fyra basbelopp eller om byggherren är konsument.

Är du /ni på något sätt en samarbetspartner till oss så är det av yttersta vikt att ni hjälper oss att sköta detta på ett tillfredställande sätt.

För mer information gällande personalliggare vänligen klicka på länken nedan:

Skatteverket