Organisation

Här presenteras Viktor Hansons ledning och styrelse.

Ledning

Ledning

Lars Benton

VD

[javascript protected email address]

08-556 360 84

070-513 20 25

Nils Hanson

Ägare

[javascript protected email address]

08-556 360 82

070-545 80 21

Joakim Bellander

Ekonomichef

[javascript protected email address]

08-556 360 92

070-545 80 19

Peter Nilsson

Vice VD, Projektutveckling/ Produktion

[javascript protected email address]

08-556 360 88

070-445 91 03

Cathrine Ström

Personalchef

[javascript protected email address]

08-556 360 95

070-445 93 33

Robert Andersson

Arbetschef

[javascript protected email address]

08-556 360 91

070-545 80 33

Tomi Forsberg

Arbetschef

[javascript protected email address]

08-556 360 90

070-545 80 35

Liselotte Lund

Arbetschef

[javascript protected email address]

08-562 628 01

070-730 95 88

Anders Leijon

Arbetschef

[javascript protected email address]

08-556 360 98

070-545 80 25

Nicklas Eriksson

Inköpschef

[javascript protected email address]

070-5458022

Styrelse

ORDFÖRANDE:
Staffan Hanstorp,, styrelseordförande Addnode Group AB

LEDAMÖTER:
Nils Hanson, ägare
Olle Zetterberg
Lars Benton, VD
Erik Martinsson, Arbetstagarrepresentant
Tomi Forsberg, Arbetstagarrepresentant