Kvalitet, miljö, arbetsmiljö

Vi är certifierade enligt BF9K, ett produktcertifieringssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Systemet bevakar såväl samhällskrav som krav från beställare och är framtaget av Stockholms Byggmästareförening. Det är Det Norske Veritas (DNV) som är det certifierande organet och som genomför de årliga revisionerna.

En av de största fördelarna med BF9K är att det är speciellt anpassat till byggbranschen.

Systemet ger trygghet för både oss som entreprenör och våra beställare. Genom systemet underlättas möjligheten för utomstående att värdera vårt företag och våra arbetsinsatser.

Andra fördelar är att våra medarbetares kompetens höjs, och att arbetssättet i företaget blir enhetligt.

Läs mer

Läs Viktor Hansons Hållbarhetsrapport 2022 Läs mer