• Foto: Nichole Sobecki

  • Foto: Jacob Kuehn

Läkare Utan Gränser

Om Läkare Utan Gränser:

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där behoven är som störst. Organisationen bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Viktor Hanson har sedan några år tillbaka valt att bidra ekonomiskt till Läkare Utan Gränsers verksamhet runt om i världen, idag är vi uppe i en totalsumma om 4 350 000 kr.

Detta har räckt till:

125 stycken tältsjukhus på 45 kvadratmeter som kan användas till klinik eller operationssal. (3 125 000 kr)

Utrustning för att förlösa 4 950 barn på ett säkert sätt. (450 000 kr)

Energirik specialmat för att behandla 4 900 undernärda barn under 6 år i 30 dagar. (650 000 kr)

1 750 filtar med isolerande hölje som skyddar mot värme, kyla, vind och regn vid till exempel en naturkatastrof. (125 000 kr)

Detta har vi kunnat göra tack vare att vi alla som arbetar i bolaget tillsammans skapat fina värden för Viktor Hanson. Vi kan alla känna en stolthet för att vår strävan och hårda arbete har gett oss möjligheter att dela en del av överskottet med dem som är i kris och förbättra människors vardag i regioner som drabbats av krig, våld och naturkatastrofer.

Våra gemensamma ansträngningar gör att vi kan ge oss själva en ”klapp på axeln”.

Om Du personligen skulle vilja bidra med en slant är Läkare Utan Gränsers

Plusgiro: 900603-2

www.lakareutangranser.se