• Foto: Nichole Sobecki

  • Foto: Jacob Kuehn

Läkare Utan Gränser

Om Läkare Utan Gränser:

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där behoven är som störst. Organisationen bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Byggnadsfirman Viktor Hanson har stöttat Läkare Utan Gränsers arbete sedan 2016 och har fram tills idag bidragit med över 5,3 miljoner kronor.

Stödet har bland annat bidragit till:

  • 125 stycken tältsjukhus på 45 kvadratmeter som kan användas till klinik eller operationssal
  • Utrustning för att förlösa 4 950 barn på ett säkert sätt
  • Energirik specialmat för att behandla 4 900 undernärda barn under 6 år i 30 dagar
  • 1 750 filtar med isolerande hölje som skyddar mot värme, kyla, vind och regn vid t.ex. en naturkatastrof

Om Du personligen skulle vilja bidra med en slant är Läkare Utan Gränsers

Plusgiro: 900603-2

www.lakareutangranser.se