Pressmeddelanden

2021-07-06

Byggnadsfirman Viktor Hanson förvärvar mark i Vega, Haninge kommun.

2021-06-23

Byggnadsfirman Viktor Hanson vinner markanvisningstävling avseende detaljplan IV, kvarter 6 i Barkarbystaden

2019-12-18

Byggnadsfirman Viktor Hanson vinner markanvisningstävling i Solberga.

2019-12-17

Byggnadsfirman Viktor Hanson förvärvar mark i Täby park.

2019-04-23

Byggnadsfirman Viktor Hanson får marktilldelning i Väsby Entré för hållbart miljöprojekt.

2019-04-02

Markanvisningstävling för Pylonen i Orminge, Nacka.