Faktureringsrutiner

BETAL- OCH FAKTURERINGSRUTINER

Fakturaadress:

Byggnadsfirman Viktor Hanson AB
ecit5561932905

BOX 7018

831 07 ÖSTERSUND

Fakturor via mail måste skickas i format pdf. Faktura + underlag måste vara med i en och samma pdf. Endast EN faktura + bilagor per pdf. Skickas till: faktura@viktorhanson.se

Våra uppgifter för e-faktura är: Byggnadsfirman Viktor Hanson AB 5561932905
VAN Opus Capita. Vi kan ta emot fakturor i Svefaktura-format.
Vi finns även i Peppolnätverket. Vårt peppolID är där: 0007:5561932905

Fakturamärkning:

Vårat 6-siffrigt projektnummer samt referens/kontaktperson

Dröjsmålsränta:

Utgår enligt gällande räntelag. Dröjsmålsränta faktureras enskilt per underliggande faktura. Dröjsmålsräntor understigande tvåhundra (200) kronor faktureras ej.

Betalningsvillkor:

30 dgr netto. För fakturor med förfallodatum i juli och december månad gäller 45 dagar. Fakturans ankomstdatum hos Byggnadsfirman Viktor Hanson AB är gällande.

45 dagar gäller endast i det fall fakturan inkommit senare än 14 dagar innan långledighet vid semester och eller julledighet

Faktureringsrutiner:

Ingen faktureringsavgift.

Överlåtelse av fordran accepteras ej.

F-Skatt: På fakturan skall framgå att leverantören innehar F-Skattsedel. Saknas denna uppgift på faktura har beställaren skyldighet att innehålla preliminär skatt och arbetsgivaravgift enligt gällande myndighetskrav.

Leverantören underkonterar fakturorna enligt anvisningar från beställaren.

Om fakturan inte är märkt enligt ovan, äger beställaren rätt att returnera fakturan. För den fördröjning som därvid uppkommer skall dröjsmålsränta inte erläggas.

Mervärdesskatt:

Tillkommer på samtliga priser enligt gällande skattelag.