Faktureringsrutiner

BETAL- OCH FAKTURERINGSRUTINER

Fakturaadress:

Byggnadsfirman Viktor Hanson AB
FE234
838 80 Frösön

faktura@viktorhanson.se

Fakturamärkning:

Projektnummer samt  referens/kontaktperson

Dröjsmålsränta:

Utgår enligt gällande räntelag. Dröjsmålsränta faktureras enskilt per underliggande faktura. Dröjsmålsräntor understigande tvåhundra (200) kronor faktureras ej.

Betalningsvillkor:

30 dgr netto. För fakturor med förfallodatum i juli och december månad gäller 45 dagar. Fakturans ankomstdatum hos Byggnadsfirman Viktor Hanson AB är gällande.

45 dagar gäller endast i det fall fakturan inkommit senare än 14 dagar innan långledighet vid semester och eller julledighet

Faktureringsrutiner:

Ingen faktureringsavgift.

Överlåtelse av fordran accepteras ej.

F-Skatt: På fakturan skall framgå att leverantören innehar F-Skattsedel. Saknas denna uppgift på faktura har beställaren skyldighet att innehålla preliminär skatt och arbetsgivaravgift enligt gällande myndighetskrav.

Leverantören underkonterar fakturorna enligt anvisningar från beställaren.

Om fakturan inte är märkt enligt ovan, äger beställaren rätt att returnera fakturan. För den fördröjning som därvid uppkommer skall dröjsmålsränta inte erläggas.

Mervärdesskatt:

Tillkommer på samtliga priser enligt gällande skattelag.