Miljö och hållbarhet i Brf Bel Air, Haninge

I Hermanstorp, Haninge, planerar vi för 31 Svanenmärkta radhus i två respektive tre plan. Svanenmärkningen av husen i Bel Air innebär att vi använder material och produkter som är godkända enligt Svanens högt ställda kriterier.

Vi bygger hus med omtanke om miljö och människors hälsa. Det innebär bland annat att husens energianvändning kommer att vara lägre än dagens krav och att ljudmiljön kommer att uppfylla kraven för Svanenmärkningen med god marginal. 

I alla hus kommer det att finnas kärl för källsortering i köket. Vitvaror håller hög energiklass och blandare i kök och badrum når upp till Svanens krav på miljöaspekter. Det ger en hög miljöprestanda och en mer hälsosam inomhusmiljö för dig som ska leva och bo i husen. I direkt anslutning till husens huvudentré finns parkeringsplats förberedd för laddningsmöjlighet av elbil. Husen är även förberedda för installation av solceller. 

Produkter och inbyggda material följs upp löpande genom byggprojektets alla faser med projektering, inköp och produktion. Allt virke är PEFC-certifierat, där träråvaran är spårbar och kommer från en hållbar process. Loggbok förs för alla produkter som byggs in. 

Husen värms upp med den senaste teknikens frånluftsvärmepump, vilket innebär att huset återanvänder energin i den rumstempererade luften (frånluften) till att generera värme för uppvärmning och varmvatten.

Visste du att många banker erbjuder en förmånligare ränta till dig som bor i en Svanencertifierad bostad? Att bo i ett Svanenmärkt hus är därmed bra för både klimatet och för plånboken. Kontakta din bank för mer information om Grönt bolån.

Här kan du läsa mer om Svanenmärkning.