Ambition & vision

Vår devis ”Vi ser till att hus får liv och får leva” tycker vi säger en hel del om vår ambition. Den har vi levt efter ända sedan företaget grundades.

Kundnära relationer, korta beslutsvägar och stort engagemang är några av de fördelar som följer av att vara ett relativt litet bolag.

Byggnadsfirman skall kännetecknas av gediget hantverkskunnande i rationell form.

Företaget skall vara en god och förtroendefull partner vid om- och nybyggnad av lokaler, industrier och bostäder i såväl externa projekt som i våra egenutvecklade projekt. Byggnadsfirman skall kännetecknas av goda medarbetarrelationer där medarbetarna känner en stolthet över företaget. Vi skall skapa möjligheter för medarbetarna att växa i och utanför de roller som de har idag.