Jobba hos oss

Byggnadsfirman Viktor Hanson

Byggnadsfirman Viktor Hanson AB är ett modernt entreprenadföretag med gamla byggmästaranor som framförallt har inriktningen på projektutveckling och produktion av bostäder. Vårt kontor ligger i Stockholm och vi har cirka 90 medarbetare som tillsammans omsätter cirka 440 miljoner kronor per år.

Vi söker alltid efter spännande kompetens!

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med duktiga personer i branschen. Är du intresserad att arbeta hos oss – kontakta vår personalchef Cathrine Ström, cathrine.strom@viktorhanson.se

Byggnadsfirman Viktor Hansons värdeord RESAn

Respektera:

Vi lyssnar på våra medarbetare och våra samarbetspartner. Vi anstränger oss att förstå deras perspektiv och analyserar varför de har en annan uppfattning innan vi svarar. Vi visar hänsyn och ödmjukhet för våra medmänniskor.

Engagera:

För oss innebär att vara engagerad att visa varandra genuint intresse och ge feedback både positiv och negativ men alltid ärligt och med ett gott uppsåt. Vi sätter upp mål och ger nya arbetsuppgifter men följer upp dessa, både direkt men också med utbildning. Det är viktigt för oss att få med oss våra medarbetare och detta gör vi enklast genom att själva vara entusiastiska och proaktiva så att vi får våra medarbetare att tycka att arbetsuppgifterna är roliga och betydelsefulla.

Samarbeta:

Att samarbeta är att vara hjälpsam men också att ha modet att ta hjälp av andra. Att lyssna och fråga då man inte förstår eller vill ha en fördjupning, att resonera. En stor del av Viktor Hansons framgång bygger på att vi samverkar med både våra kollegor och med våra kunder och leverantörer. Vi bygger relationer inte bara för stunden eller projektet utan för livet.

Ansvara:

Att ta ansvar är en grundbult för oss både i relationen till medarbetare och samarbetspartners. Vi håller tider och står för vad vi säger. Vi känner ansvar, inte bara för den egna affären utan för hela företaget. Vi tänker nytt och kommer med nya idéer. Uttrycket My business, Your business and Gods business innebär för oss att vi tar eget ansvar och inte skyller på andra.

nytänk

Att alltid fundera på om det finns ett smartare sätt att göra uppgiften på.

Lediga tjänster